TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (2024)

 1. Miniräknare
 2. Texas Instruments
 3. TI Grafräknare

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (5) TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (6) TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (7)

förlängd garanti 5 år Läs mer

I lager - skickas före kl 14

Texas Instruments

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (8) TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (9) TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (10)

förlängd garanti 5 år Läs mer

SEK 1.499,00 per st.

Köp TI 84 Plus CE-T Python Edition med färgdisplay, uppladdningsbart batteri och USB-kabel. Sveriges lägsta pris på Texas TI84 Plus CE-T med Python!

 • Billig frakt på
  denna produkt.
 • Betala som du vill
  med Klarna.
 • 3 års garanti är
  din säkerhet.

En tunn och modern grafräknare, med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri. Denna nya modell erbjuder även Python som programmeringsspråk!

Beställ idag!

prisgaranti

 • Produkt
 • Omdömen

Texas Instruments TI 84 Plus CE-T Python Edition

Huvudfunktioner

 • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst
 • Uppladdningsbart TI-batteri
 • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus
 • Importera och använd bilder
 • Provläges funktion
 • Programmeringsspråket Python är integrerat

I paketet med TI 84 Plus CE-T Python Edition medföljer

 1. Texas TI-84 Plus CE-T garfräknare med färgdisplay och tunn design.
 2. Inbyggt uppladdningsbart batteri.
 3. Länk-kabel (enhet-till-enhet).
 4. Länk-kabel (enhet till PC/Mac).

Texas TI84 Plus CE-T Information

Med färgdisplay blir det lättare att visualisera begrepp och det går snabbare att skapa mer stabila förbindelser mellan ekvationer, data och grafer.

 • Skärmen blir lättare att avläsa pga. en bakgrundsbelyst display med hög upplösning.
 • Det går lättare att skifta mellan flera grafer och plots med färgkodade ekvationer, plots och objekt.
 • Gör det lättare att lägga till stödlinjer, som gör graferna enklare att avläsa.

Med samma menystruktur och navigering som TI-84 Plus-familjen, är det enkelt att komma igång.

Nu med programmeringsspråket Python

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition har Texas Instruments uppgraderat deras mycket populära modell TI-84 Plus CE-T.

Editor:

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (13)

Shell:

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (14)

Filhanterare:

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (15)

Programmeringsspråket Python känns bekant för många och är här integrerat, vilket gör det enkelt att använda inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Optimal färgskärm

Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg.

 • Extra bra läsbarhet tack vare den bakgrundsbelysta skärmen
 • Färgskärm som gör det enklare att särskilja olika grafer, plottningar och objekt
 • Rutnät i grafer ger större tydlighet och lättare avläsning

Modellen har inbyggd MathPrint™-funktion, således kan matematiska symboler, formler och bråk infogas och visas precis som i läroböckerna.

Inbyggda funktioner

Möjlighet att lägga till bilder som bakgrund till en graf
15 färger för visning av olika grafer
Ändra stil och färg på axlar och rutnät i grafer
Katalog för syntaxhjälp
En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny
Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer
Reella och komplexa beräkningsresultat beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent
Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder
Upp till 10 funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt
I läget för talföljdsgrafer kan man visa talföljden som en tidsgraf eller som fasdiagram.
Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor
17 interaktiva zoomfunktioner
Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla graflägen
Interaktiv analys av funktionsvärden, nollställen, maxvärden, minvärden, integraler och derivator
8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt
Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt
Visa grafer och tabeller sida vid sida.
Lagrar upp till 10 stycken
Matrisfunktionerna omfattar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Matriser kan
konverteras till listor och tvärtom Listbaserad en- och tvåvariabelanalys. Logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell potens-, kvadratisk, kubisk »och fjärdegrads regressionsmodeller
3 statistiska definitioner för spridningsdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram och normalfördelningsplot
Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestester, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians (ANOVA)
15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson
Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem
Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation
11 regressionsmodellberäkningar
Adderad med programmeringsspråket Python

Läs mer

Recensioner av TI-84 Plus CE-T Python Edition

Henrik - 02-09-2019

Köpte 1 st TI-84 Plus CE-T Grafräknare och 1 st Nylonfodral på StudyShop.se. Supersnabb leverans och minst 10% billigare jämfört med andra säljare.

Stefan - 16-08-2019

Bra pris och snabb leverans av TI-84 Plus CE-T.

Keyvan - 24-07-2019

Funkade som det skulle göra. Snabb leverans

Oscar - 01-07-2019

helt nöjd med min TI-84 Plus CE-T

Kristian - 04-06-2019

Inget alls att klaga på. Köpte min TI-84 Plus CE-T och fick den ganska omgående.

Max - 23-05-2019

Snabbt och enkelt

Johan - 02-05-2019

Allt levererades till utsatt tid utan problem.

Mattias - 16-04-2019

Lågpris och 2 dagars leverans som utlovat.

Jimmy - 11-02-2019

Riktigt bra service och snabb leverans

Levis - 14-01-2019

Hade lite problem med leverans. Juletider/nyår kan ju vara orsaken så har väl överseende med det. I övrigt riktigt trevlig support, bra service och självklart lägst pris på marknaden (av vad jag kunde hitta).

Katrina - 12-12-2018

Högsta betyg. Absolut ingenting att klaga på. 👍

Relaterade produkter

Prisgaranti förlängd garanti 5 år Läs mer för mer detaljer Texas InstrumentsTI-84 Plus SEK 1.470,00 SEK 1.399,00
Prisgaranti förlängd garanti 5 år Läs mer för mer detaljer Texas InstrumentsTexas Instruments TI-82 STATS SEK 749,00

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (18)

Allt finns i lager! Avsänts före 11:00 på vardagar. Totalpris inklusive frakt: SEK 0,00.

TI-84 Plus CE-T Python Edition SEK 1.499,00 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 5680

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.